Menu
www.alibre.pl
www.algor.info.pl
www.datacomp.pl
www.advance.info.pl
www.zuzia.com.pl
www.dostawcy.vb.pl
www.propublico.pl
www.neo.vb.pl

Datacomp

Firma Datacomp jest autorem i jedynym dystrybutorem programu BeCeZet dla Alibre Design.

DataComp powstała w końcu 1987 roku i od samego początku zajmuje się produkcją i dystrybucją oprogramowania specjalistycznego, wspomagającego projektowanie i prace organizacyjno biurowe.

Nasza oferta obejmuje programy dla inżynierów budowlanych, mechaników oraz aplikacje bazodanowe dla różnych sektorów administracji. Do nowych produktów firmy należą aplikacje internetowe z zakresu dystrybucji informacji.


Od powstania firmy kierujemy się przesłaniem:

Nasze oprogramowanie - Wasza satysfakcja.

O jakości oprogramowania świadczy nie tylko liczna rzesza użytkowników ale także zdobyte nagrody - m.in. na targach BUDMA (za oprogramowanie inżynierskie), pierwsze miejsce w przeglądzie miesięcznika CADCAM Forum dla systemu kosztorysowego Zuzia, Grand Prix na targach Komputer Expo 2003 dla systemu ProPublico oraz miano Solidnego Partnera przyznanego firmie.

Firma Datacomp prowadzi trwałą i dobrą współpracę z szeregiem największych organizacji branżowych. Współpraca ta obejmuje m.in. prowadzenie portali internetowych i wspólne przedsięwzięcia przy tworzeniu banków danych.


Partnerzy:

Copyright © 2005 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeżone